Home.
Foto's.
Wie zijn wij....
Wist u dat....
Huidige projecten.
Tegenslagen.
Nostalgie.
Vakantieboerderij.
Gastenboek.
Contact.
Links.

Design by Sander Mulders www.sander.nl

Vakwerkboerderij.nl
Tips voorsdat u
gaat verbouwen

Eerst naar de gemeente.

Als u aan de slag wilt met het verbouwen van uw boerderijtje, dan is de gemeente uw eerste aanspreekpunt. Voor restauratiesubsidie bijvoorbeeld. Of men kan u verwijzen naar de juiste provinciale instelling. Ook de aanwijzingsprocedure die leidt tot de status van monument, start bij de gemeente. Ter oriëntatie kunt u een informatiepakket aanvragen bij monumentenzorg [RDMZ] of de informatieve RDMZ-website bezoeken. [www.monumentenzorg.nl]

 

Bouw- en woningtoezicht.

Ook al weet u op voorhand dat het pand geen schijn van kans maakt om rijksmonument te worden, toch is het verstandig eerst even langs te gaan bij bouw- en woningtoezicht in uw gemeente. Want uw pand kan bijvoorbeeld onder “ beschermd dorpsgezicht” vallen of onder gelijksoortige bepalingen van gemeente of provincie, waardoor uw sloop- en nieuwbouwplannen zeer beperkt zijn.

 

Brrm-subsidie.

Wordt uw boerderij als rijksmonument aangemerkt, dan kunt u aanspraak maken op een Brrm-subsidie [Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten]. Het is een subsidie om de monumentale waarde van het pand te behouden, dus niet voor allerlei plannen om het comfort van uw woning te verhogen met cv of een mooie moderne nieuwe keuken.

 

Aanwijzing aanvechten.

Het kan zijn dat uw boerderij door de Rijksdienst voor monumentenzorg al is aangewezen als monument en dat u daar helemaal niet zo gelukkig mee bent. Want wat eenmaal bescherming geniet, kunt u niet zonder meer verbouwen. Voor elk wissewasje moet u dan een vergunning aanvragen. Dat geldt voor elke verbouwing en aanpassing van interieur en exterieur. In het verleden zijn al veel monument verklaringen juridisch aangevochten. Op de website van monumentenzorg onder wet- en regelgeving vindt u een fiks aantal argumenten waarover de rechter al uitspraak deed. Op deze gronden de aanwijzing aanvechten heeft dus geen enkele zin meer.

 

Plankostenregeling.

Indien uw boerderij de status van rijksmonument heeft, volgt de opstelling van een restauratie plan. Dat is lang niet altijd even eenvoudig. Daar hebt u specialisten voor nodig zoals architecten en aannemers, die de weg kennen in monumenten land. De overheid erkent dat inschakeling van specialisten geld kost. Daarom bestaat er de zogeheten Plan kosten regeling. Een door u gekozen restauratie architect ontvangt een totaalbedrag van 1250 euro voor het maken van een globaal restauratie plan.

Restauratie vergunning.

Voordat u aan de slag kunt, vraagt u bij de gemeente een restauratie- en bouwvergunning aan. Zonder restauratie vergunning kunt u geen bouwvergunning krijgen.

 

A is van asbest.

Het is altijd zinvol een specialist te laten kijken naar de onverhoopte aanwezigheid van asbest. Als dit materiaal bij sloop werkzaamheden vrijkomt, gelden strenge veiligheidseisen die uw begroting danig overhoop halen.

 

Fiscaal aftrekbaar.

Als u in het pand redelijkerwijs kunt wonen, is dat voor de fiscus voldoende om u in de gelegenheid te stellen onderhoudskosten aftrekbaar te maken. Een dak dat op enkele plaatsen lek is, moet hersteld worden. Kosten die aftrekbaar zijn.

Als het dak half is ingestort en de zaak compleet herbouwd moet worden, is aftrek uitgesloten. U kon er dan immers niet gewoond hebben.

Een bestaande keuken die u vervangt door een gelijkwaardige keuken. Eveneens aftrekbare kosten. De fiscus vindt het te billijken dat u nieuwe apparaten aanschaft, maar u moet niet aankomen met een geavanceerd kook eiland voorzien van een keramische kookplaat en de modernste snufjes.

Nadere informatie kunt u krijgen bij het BBM [Bureau Monumenten panden van de Belastingdienst]. Overigens is er wel een drempel. De kosten van het onderhoud moeten hoger zijn dan 1,2 procent van de WOZ-waarde.

 

Restauratiehypotheek.

Het restauratie fonds kan voor u een financiering's plaatje voor een restauratie hypotheek maken. In dat plaatje worden meegenomen alle subsidiabele en aftrekbare posten. Als het om niet-rijksmonumenten gaat, moet de gemeente borg staan.

 

Duurzaam.

Het restauratie plan is klaar, de financiering is rond. U wilt het pand zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat terugbrengen. Latere stijl vreemde elementen wilt u verwijderen. Uw uitgangspunt is duurzame monumentenzorg. Daar hoort ook bij: zoveel mogelijk met oude materialen werken. Dus niet de meest recent ontwikkelde betondakpan op het dak, maar zoeken naar een panvorm die past binnen de stijl van het huis. Eerst maar eens een bezoek brengen aan gespecialiseerde slopersbedrijven.

 

Milieu bewust.

Duurzaam bouwen betekent eveneens dat het gebouw geschikt gemaakt wordt voor gebruik door toekomstige generaties. Dat wil onder meer zeggen: milieu bewust. Dus zorgen voor een goede isolatie en een verantwoord energie- en waterverbruik. Hiervoor kunt u terecht bij instellingen als Nibe, Nationaal Dubo-Centrum en Novem.

 

Dier vriendelijk.

U wilt het natuurlijke leven in en om uw woning bevorderen. Plaatsen creëren waar dieren tot hun recht komen. Hiervoor zijn tal van producten ontwikkeld. De Vogelbescherming kan u van dienst zijn. Zij leveren uilen- en zwaluwkasten en pannen voor mussen en vleermuizen.

 

Subsidie op natuur.

Mogelijk bestaat in uw regio een subsidie budget voor de integratie van aangebrachte natuur voorzieningen. Uw gemeente of de provinciale stichtingen Landschapsbeheer kunnen u hierover inlichten. In sommige regio’s, bijvoorbeeld, kon je rekenen op een gemeentelijke bijdrage als je een uilenkast installeerde onder de pannen. Dit soort bijdragen zijn overigens altijd van tijdelijke aard en afhankelijk van de inspanning die de gemeente zich wil getroosten.

WCL’s

In Nederland zijn door de overheid elf gebieden aangewezen die behoren tot het Waardevolle cultuurlandschap. Als uw boerderij in zo’n gebied staat, mag u mogelijkerwijs rekenen op een bijdrage bij de verbeteringen die u wilt doorvoeren. Maar ook hier geldt dat de subsidiemogelijkheden beperkt en tijdelijk zijn. Zo is dit jaar een regeling van kracht, waardoor u aanspraak kunt maken op een bijdrage in het herstel van oude waardevolle boeren schuren.