Home.
Foto's.
Wie zijn wij....
Wist u dat....
Huidige projecten.
Tegenslagen.
Nostalgie.
Vakantieboerderij.
Gastenboek.
Contact.
Links.
Vakwerkboerderij.nl

Design by Sander Mulders www.sander.nl

Houtworm en Boktor

Een vraag die bij het bekijken van de bouwkundige staat van een huis zeker niet onbeantwoord mag blijven, is: zitten er insecten in de stijlen, balken of batings? Insecten-of beter: de larven ervan- die ‘in geval van’ zeker moeten worden bestreden, zijn: gewone houtwormkever, bonte knaagkever en de huis-boktor.

 

Stappen.

Om de omvang en de mate van de insectenaantasting helder te krijgen, moet het probleem nauwkeurig in beeld worden gebracht en beoordeeld. Professionals doen dat in een aantal stappen:

 

1.Opsporen van het aangetaste hout.

De hele constructie moet worden nagelopen op tekenen van aantasting. Dat zijn: uitvliegopeningen, boorgangen en boormeel op of naast het hout. Vaak kan dit visueel, maar door met een scherp voorwerp op de verdachte plaatsen te steken, wordt soms ook heel veel duidelijk. Afhankelijk van de ernst van de aantasting moeten een of meer delen van het hout bij de restauratie worden vervangen dan wel door een vakman worden ‘uitgestukt’. Concreet wil dat zeggen dat hij de aangetaste delen moet verwijderen en vervangen door nieuwe.

 

2.Bepaling van de insectensoort.

Dit punt kunt u eigenlijk alleen uitbesteden aan een ervaren bestrijder of adviseur. De insecten zelf zijn moeilijk te vinden. Ze leven niet langer dan enkele weken in voorjaar of zomer. Het zijn de larven die het kwaad aanrichten. Boormeel op of onder het hout wijst op activiteit.

 

3.Aantasting actief of niet actief ?

In oude gebouwen zijn veel aantastingen niet meer actief. In het hout zitten dan geen levende larven meer. Bestrijding is in dat geval overbodig. Maar in hout, waarin weinig larven leven, is de activiteit soms moeilijk vast te stellen. Om er toch achter te komen kan een verdachte zone worden afgeplakt met een stuk papier en behangstijfsel. Actieve aantasting komen zo aan het licht, want uitvliegende kevers laten in het papier gaatjes achter.

Kies voor een bestrijdingsbedrijf met kennis van historische gebouwen. U verhoogt uw kans op een objectieve aanpak door een bedrijf dat u een volledig en gedetailleerd behandelplan aanbiedt.

Uitgaven van insectenbestrijding zijn subsidiabel volgens het besluit Rijkssubsidiering Restauratie Monumenten 1997 en- als het niet om een woonhuis gaat- het Besluit Rijkssubsidiering Onderhoud Monumenten.

In geval van ‘restauratie’ dient u zich te melden bij uw gemeente; in geval van ‘onderhoud’ tot de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

 

Signalement.

 

De gewone houtwormkever.

Aantasting zijn vaak niet ernstig en hebben maar zelden gevolgen voor de samenhang in de constructie. Aanhoudende vochtproblemen kunnen voor ernstige aantastingen zorgen. Aantastingen stoppen vaak vanzelf in zeer droog hout. De gewone houtwormkever kent veel insecten die op hem jagen of parasiteren, waardoor aantastingen vanzelf kunnen zijn gestopt.

 

De bonte knaagkever.

Aantastingen beperken zich tot het spinhout, maar zijn soms wijdverbreid. Ze zijn niet zorgwekkend voor de constructieve samenhang. De meestal zeer plaatselijke aantastingen komen daar al jaren voor en zitten tot diep in het kernhout, vooral van zwaar uitgevoerd hout dat geheel of gedeeltelijk schuil gaat in vochtige muren.

 

De huisboktor.

De larven van een huisboktor doet z’n vernietigende werk van binnenuit. Daardoor kan, vooral in hout jonger dan 70 jaar, aanzienlijk materiaal- en sterkteverlies optreden. De kans bestaat dat van het spinhout niet meer dan een dun houtlaagje aan de buitenkant overblijft. De gevolgen laten zich raden.